četvrtak, 15. ožujka 2012.

VIP tretmat, buduće postavljanje na Mrežu, potraga za dopuštenjem počela